Bajkal Google

Jaký byl náš původní plán...? ;-))

Harmonogram expedice:
20. 8. 2010
– odjezd z ČR
max 8 dní
– přejezd vlakem mezi Prahou a Irkutskem
cca 28. 8. 2010
– nejpozdější plánovaný termín příjezdu
do Irkutska
den 0
– schůzka se členy Limnologického ústavu
Sibiřské akademie věd, prodloužení víz pro pobyt
v Ruské federaci
den 1
– přeprava materiálu do Nižneangarsku
den 2 – 4
–cesta do zátoky Ajaja,
cestou odběr zooplanktonních vzorků
den 5 – 8
– vybudování dočasné základy v zátoce Ajaja,
průzkum a sběr vzorků okolo pobřeží, cesta k jezeru Frolicha,
sběr vzorků na jezeře Frolicha
den 9 – 11 – cesta zpět do Nižneagarsku sběr vzorků,
cestou sběr vzorků
den 12 -16 – cesta zpět do Irkutsku, podle času a možností
zastávka na ostrově Olchon,
nebo na poloostrově Svatý nos, pokus dostat se na ostrov Uškani,
nebo některý z přilehlých ostrovů
(nejpravděpodobnější místo výskytu něpry)
nejpozději 14. 9. 2010 – cesta zpět z Irkutska
do Moskvy a do Prahy